Forutsette problemer

Å finne veien

Å klare dagsmålet (i km) på de korte vinterdagene

Å finne overnatting til dyrene og meg selv.

Å finne mat og drikke til dyrene og meg selv.

Mulighet til stell og klær undervei

Kommunikasjon med `den ytre verden`

Nok hvile til dyrene

Å gå på (tung) traffikerte veier med dyrene

Å lære hesten å gå gjennom elver/bekker, myr, på fjellstier og i all slags traffikksituasjoner

At hesten stikker av

Halt hos dyrene, f.eks. høvene sliter på asfalt og steinete underlag.

Hestens (uønsket) oppførsel f.eks. i traffikk eller ved passering av hesteflokker i beite- eller naturområder.

Hundens (uønsket) oppførsel i møte med sau, høns, katter og andre hunder.

Ødelagt heste/- hundeutstyr, telt, klær og/ eller sko.

Ensomhet og dårlig vær, mygg i nord-Norge.

Eventuell kjapp retur hjem i tilfellet problemer oppstår.