Motiver

Støtte et prosjekt for gatebarn i Lima, Peru.

Overgang til en ny livsfase fra familiefar og jobb til en ny fase uten ansvar for arbeidsorganisasjon.

Reflektering gjennom å oppleve tid og frihet til meg selv.

Å en gang til prestere en fysisk ytelse for meg selv nå jeg fortsatt har helsen.