Voorziene problemen

Vinden van de weg

Voldoende km afleggen in de korte winterdagen

Genoeg rust voor de dieren

Vinden van een slaapplaats voor mijn dieren en voor mijzelf.

Vinden van voedsel en drinken voor de dieren en mezelf

Verzorging en kleding onderweg

Communicatiemogelijkheden met de buitenwereld

Lopen met dieren op verkeerswegen met veel verkeer

Het paard leren lopen door rivieren/beken, moerassen, bergen en langs verkeer

Weglopen van paard

Mankementen van de dieren, bv. hoeven slijten op asfalt en stenige ondergrond

Wangedrag van paard bv. in verkeer of bij passeren van troepen paarden in natuurparken of weien

Wangedrag van hond bij schaapskudden, kippen, katten, andere honden

Mank lopen van mijn hond omdat hij een teen heeft geamputeerd

Kapotte materialen van dieren, tent, kleding en schoeisel