31 aug. 2014

Luka, my first pony, the konik stallion, is for sale. Too bad, but yes, I can not keep everything double. Today while walking he tried to jump on my shoulders. Luka thinks he and I are in the circus. Tomorrow I’ll go and take a 2nd look at the new candidate dog, Tosca. A female Malinois with blood of a black green dutch sheepdog. She is all black. My Canadian daughter in law might report that in Canada it’s not decent any more to say black, ‘ cause now it’s afro. A taboo just like Black Piet in the Netherlands, our Dutch jewscoockies
, Limburg flan, Hamburger, frankfurter, Haagse hopjes ( candy from The Hague). So I am looking at Tosca, an afro dog. My Peruvian daughter in law was able to report that Tosca in Spanish means crude. I’m curious how that works out when we must share the tent together, gross Tosca and me. Meanwhile, dog Joep here now has a female guest dog, Luna. Luna’s boss is on vacation and then Luna always stays with us. And then there is presently still rough journey candidate at Tosca. What a menagerie. Friend Paul says even his 12 yrs. old dachshund can walk 25 km., his wife maybe not. I do not know what he meant. Perhaps he has a woman of 25 who can run 12 km, but I have neither, because 25 is a little young and 12 km. is not enough. Paul and his wife want to join me walking when I am in Lapland. On verra.
Laptop, battery, solar, Garmin GPS, GSM, ordinary camera, film camera, movie camera fixed at the head of horse, battery charger. And connect any device to any other device. All different cords. Holy holy. How does a simple guy like me handle all these electronics if I want to go back to basics? A friend suggests just staying one year in the south of Spain and then send exciting stories home of a trip Ibdon’t make and then after one year going home by train. I hope they won’t fing out when I finally return, 20 kg. or so heavier. Time to flatter myself in Morpheus arms. Dreaming of gross Tosca, the Malinois afro shepherdess. Ave and adios.

Luka, mijn eerste pony, de konikhengst, staat te koop. Wel jammer, maar ja, ik kan niet alles dubbel aanhouden. vandaag was ik bij hem en sprong hij weer op mijn schouders. Luka denkt dat hij en ik in het circus zijn. Morgen voor de 2e keer kijken bij de nieuwe kandidate hond, Tosca. Een vrouwelijke mechelse herder met bloed van een zwarte groenendaler. Ze is helemaal zwart, eigenlijk een zwarte schone. Mijn Canadese schoondochter wist te melden dat je in Canda niet meer zwart mocht zeggen, maar afro. een taboe zoals zwarte Piet, jodenkooek, Limburgse vla, Hamburger. Ik ga dus kijken naar Tosca, een afrohond. Mijn Peruaanse schoondochter wist te melden, dat Tosca in het Spaans grof betekent. Ben benieuwd hoe dat uitwerkt als we samen de tent moeten delen, grove Tosca en ik. Intussen heeft hond Joep hier een vrouwelijke logeerhond, Luna. En dan komt er dadelijk nog reiskandidate grove Tosca bij. Wat een beestenboel. Vriend X zegt dat zijn teckel van 12 j. oud zelfs 25 km kan lopen, zijn vrouw misschien niet. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde. Misschien heeft hij een vrouw van 25 die wel 12 km kan lopen, maar daar heb ik weer niks aan, want dat is te weinig. Hij of zij beiden wilden wel meelopen in Lapland. On verra.

Laptop, accu, zonnecollector, Garmin gps, gsm, gewone camera, filmcamera, filmcamera op hoofd van paard, batterijenlader. En elk apparaat verbinden met elk ander apparaat. Allemaal verschillende snoeren. Holy holy. Hoe houdt een simple geest als ik dat allemaal uit elkaar als ik back to basics wil? Een vriend stelt voor om gewoon een jaar in Z-Spanje te blijven en dan spannende verhalen naar huis te sturen, om na een jaar de trein naar huis te nemen. Ik hoop dan niet door de mand te vallen, 20 kg zwaarder. Tijd om me te vleien in Morpheus armen. Dromen van grove Tosca. de mechelse afroherderin. Ave en adios

Geef uw mening

*