30 september 2014. Tentstokken, zadeltassen, L1-uitzending, Leon

 Komend oud en nieuw in de Pyreneeen. Kan nog leuk worden????

Komend oud en nieuw in de Pyreneeen. Kan nog leuk worden????

of Leon ook aan dit soort paden is gewend?

of Leon ook aan dit soort paden is gewend?

Tot 1 week geleden heb ik die rot penicillinemoeten nemen vanwege vies ontstoken arm. Diearm is wel weer in orde, maar door die antibiotica is Harrie’s buikje van streek en mondje kapot. Dus geen honger, doodmoe. Zo kom ik, maar evenmin de dieren, niet aan wandeltraining toe. Dus maar weer massa’s andere voorbereidingen gedaan. De jaarlijkse staluitmesting half af gemaakt, gelukkig met hulp van Bart, want ik was maar ’n dreksjkiebel, ’n hoddel (dweil). Ruud B uit Epen kwam nog zijn diensten aanbieden voor Mama Alice, Judith medewerkster van kantoor Mama Alice herinnerde me er aan, dat ik donderdag wordt verwacht in het radioprogramma Vrouwekul van L1, ik geloof om 10 uur. De tentstokken zijn gearriveerd in Maastricht (Bever). De druivenoogst wordt dit jaar uitbesteed aan buurwijngaardenier Wim H. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt. Paardendeken en kleren gebracht naar Klavertje-4 in Epen voor bedrukking met Mama Alice. Paard op proef zijn beenketting aangedaan. Net een van de Daltons-stripserie. Hij hield zich een kwartier heel rustig, dus dat voorspelt veel goeds. Morgen wat langer proberen. Ik kan me niet permitteren dat als ik ergens ’s morgens duf uit die tent kom, ook nog eens mijn Leonke ‘m is gesmeerd. Dus die kettingen zijn bittere noodzaak. Ook maar weer eens op proef Leon op de trailer geladen. Het kostte wel wat overredingskracht, maar het lukte.
Nu nog massa’s details: lampje, aansteker, veters en nog massa’s van die onmisbare prullaria. Hoe ik dat overzichtelijk in die rugzakken kan proppen weet ik niet. Je moet niet voor een aansteker 3 rugzakken hoeven om te wroeten. Moeilijke logistiek. Oh ja, donderdag zijn de zadeltassen klaar bij tenten-Eddie in Vijlen. Hij lijkt echt mee te denken. Wat een kerel, wah? Moet zijn vrouw toch blij mee zijn! Intussen hebben al de nodige mensen gezegd te sponsoren. Over 1 week verwacht ik dat de flyers over sponsoring worden rondgedeeld. En nu vertel ik alle huiselijke en priveafspraken en zo nog niet eens. Drukkie, drukkie. Gei groeter leid es wat me zich zellef a deit9eigen schuld, dikke bult), heb ik al eens eerder geschreven (een van de vele wijsheden die ik heb geleerd van Betty). Als ik alle kosten van de voorbereiding zou hebben gegeven aan MM Alice, zou ik waarschijnlijk evenveel hebben kunnen geven, zonder weg te hoeven gaan. Kromme denkwijze, zal ik maar denken. vanavond gaan eten bij kleinkinderen in Lanaken. Onderweg naar huis bijna in slaap gevallen: kepot wie ‘ne n hond.

Nu wat mineralen bijtanken met sterke kruidenthee en maar hopen dat ’t penske morgen wat beter is.

To 1 w. ago who have to take penicillin for dirty rotten inflamed arm. That is fine again, but by that antibiotic is Harry’s tummy upset and broken mouth. So not hungry, tired. So I come, but not animals, not to walking training. So again masses made other preparations. The annual staluitmesting made half off, luckily with the help v Bart, because I was just a dreksjkiebel, one hoddel. Ruud B in Epen was still offering his services for Mama Alice, Judith Mama Alice reminded me of it, I expected Thursday in the radio program Vrouwekul L1, I believe 10am. The poles have arrived in Maastricht (Bever). The grape harvest this year is outsourced to neighboring vineyard Wim. On that have yet to be agreed. Horse blanket and clothes brought to four-leaf clover in Epen for printing with Mama Alice. Horse on probation leg chain are affected. Just one of the Dalton-strip series. He held a quarter very quiet, so it augurs well. Tomorrow try some more. I can not afford that if I somewhere the morning groggy come from the tent, will also be my Leonke’m lubricated. So those chains are a necessity. Also once again loaded on trial Leon on the trailer. It took some persuasion, but failed. Now masses details: light, lighter, laces and masses of these indispensable knickknacks. How do I clear in those backpacks can cram I do not know. You must be a third lighter backpacks need to vroeten. Difficult logistics. Oh yeah, Thursday saddlebags are ready for tents Eddie in Vijlen. He really seems to think. What a guy, wah? Should his wife still happy! Meanwhile, all the necessary people to sponsor said. About one week I expect the flyers about sponsorship be distributed. And now I tell all domestic and private appointments, and so not even. Drukkie, drukkie. Gei greeter leads es me what is zellef a deit, I have written once before (one of the many wisdoms that I learned Bettie). I like all the costs of preparation would have given to MM Alice, I probably would have as much to give, without going away. Curve way of thinking, I will be thinking. go to dinner tonight with grandchildren in lanaken. On the way home almost asleep: kepot who ne a dog.

Now still some refueling minerals with strong herbal tea and just hope that my belly will be better tomorrow.

Reacties

 1. Monique zegt:

  Goed eten Harrie!

 2. Harrie Huijben zegt:

  Oladeladio, Ben al paar kilo afgevallen, maar vanavond weer beginnen te smikkelen, alleen is nog niet het gebruikelijke schransen. Ik doe m’n best.

 3. Jos Stevens zegt:

  Dag Harry, ik begrijp dat je nog niet vertrokken bent. Het zit tegen. Sterkte met alles. Blijf je nog wel de winter voor? Groet, Jos

 4. Harrie Huijben zegt:

  Misschien ben ik aanvankelijk de winter voor, maar die haalt mij wel in. Met oud en nieuw hoop ik in de Pyreneeën te zijn. Er zal vast wel een warm Baskisch boerengezin zijn, die mij aan de kachel er bij laten. Moet ik misschien wel ‘ s ochtends vroeg mee melken. On verra, qui sas. Gr.

Geef uw mening

*